2012

• Výroba, projekce a montáž chladící zóny pro SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG – Lübz, NĚMECKO

• Výroba, projekce a montáž odsávacího potrubí chladící zóny včetně cycklonu a ventilátoru
pro SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG – Lübz, NĚMECKO

• Projekce, výroba a montáž tavícího pásma kupolové pece pro SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC – Genouillac, FRANCIE

• Výroba a montáž potrubních rozvodů pro SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC – Genouillac, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž nouzového komínu pro SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC – Genouillac, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž odsávacího potrubí do filtru pro SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC – Genouillac, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž pomocných zařízení pro rozvlákňování pro SAINT – GOBAIN ISOVER – Chemillé, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž dílů pneumatické dopravy stranových ořezů pro SAINT – GOBAIN ISOVER – Chemillé, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž obslužných plošin rolovací stanice na lince 3 pro SAINT – GOBAIN ISOVER – Orange, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž zařízení pro přípravu a dávkování pojiva pro SAINT – GOBAIN ISOVER – Orange, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž potrubí chlazení pece pro SAINT – GOBAIN ISOVER – Orange, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž potrubí tvrdící komory na lince 3 pro SAINT – GOBAIN ISOVER – Orange, FRANCIE

• Projekce, výroba a montáž směšovací stanice pro hořáky pro SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG - Bergisch Gladbach, NĚMECKO

• Projekce, výroba a montáž tavícího pásma kupolové pece včetně hydraulického systému otevírání vrat pece pro MINPLITA - Čeljabinsk, RUSKO

• Projekce, výroba a montáž rekuperátoru pece pro MINPLITA - Čeljabinsk, RUSKO

• Projekce, výroba a montáž mazacího systému řetězů tvrdící komory linky CEL2 pro MINPLITA - Čeljabinsk, RUSKO

• Projekce, výroba a montáž zařízení pro odběr polotovarů z linky CEL1 pro MINPLITA - Čeljabinsk, RUSKO

• Projekce kompletního chladícího systému kupolové pece, rozvlákňovacích strojů, sběrné
komory pro linky CEL1 a CEL2 pro MINPLITA - Čeljabinsk, RUSKO

• Projekce a výroba zařízení pro skladování a distribuci technologických přísad pro výrobní linku
sádrokartonových desek v SAINT-GOBAIN GYPROC – Gomzovo, RUSKO

• Rekonstrukce chlazení kupolové pece výrobní linky ČA1 pro SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ, a.s. – Častolovice, ČESKÁ REPUBLIKA

• Přemístění výrobní linky kostek pro SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ, a.s. – Častolovice, ČESKÁ REPUBLIKA

• Výroba ofukových štěrbin pro rozvlákňovací stroje pro SAINT-GOBAIN ISOVER, CHILE

• Generální servisní práce a montážní partner pro technické plyny společnosti SIAD CZECH - Braňany u Mostu, ČESKÁ REPUBLIKA, POLSKO, SLOVENSKO

• Práce na opravách, odstávkách a údržbě strojů a zařízení linky ČA1 a ČA2 v SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS CZ, a.s. – Častolovice, ČESKÁ REPUBLIKA